Wat is Hypnobirthing?

Hypnobirthing® is een geboortemethode die sinds enkele jaren sterk in opkomst is in Amerika, Australië en Groot-Brittannië. Naar verwachting zal Hypnobirthing® ook in Nederland snel meer bekendheid krijgen en mogelijk voor een omslag zorgen in het denken over zwangerschap en geboorte.

Binnen Hypnobirthing® wordt de geboorte gezien als een volslagen gezond en natuurlijk proces waarvoor moeder en baby beide perfect ontworpen zijn. Centraal staat de gedachte dat angst, spanning en onzekerheid dit natuurlijke proces belemmeren. Vaak worden dan medische interventies ingezet, die het natuurlijke proces verder verstoren.

Hypnobirthing®-getrainde vrouwen beheersen hun lichaam en denken zodanig dat angst, spanning en onzekerheid het geboorteproces niet kunnen beïnvloeden. Pijn is geen noodzakelijk onderdeel van het natuurlijke proces van de geboorte. Door met rust en vertrouwen de geboorte in te gaan, worden optimale voorwaarden gecreëerd voor een geboorte die zacht en gezond is voor moeder en baby. En binnen Hypnobirthing® weten we: uit ontspannen geboorte komen ontspannen baby’s voort.

HypnoBirthing

HypnoBirthing is zowel een methode als een houding. De methode omvat technieken waarmee je ontspannen en zelfs zonder pijn zou kunnen bevallen. De houding die bij Hypnobirthing benodigd is omvat vooral een mindset (een set aan informatie, een set aan verwachtingen) en een bepaalde houding ten opzichte van je lichaam en je baby.
Meer nog dan het leren van de Hypnobirthing technieken is het ontwikkelen van de juiste houding een proces. Een proces van jou en je partner. Een proces waarmee je naar de geboorte van jullie kindje toeleeft en uit gaat zien naar de geboorte. Dit proces, dat zo’n 10 weken duurt, is essentieel voor het behalen van het gewenste resultaat: een geboorte die zacht en ontspannen is voor moeder en baby.

Wat is de functie van hypnose?

De functie van hypnose bij de geboorte is dat de vrouw in diepe ontspanning haar natuurlijke instinct volgt en angstige gedachten omzeilt zodat deze geen invloed hebben op het geboorteproces. Het terugtrekken in diepe ontspanning tijdens de bevalling is een natuurlijke reflex van mensen en dieren.
Een HypnoBirth bestaat dus eigenlijk al heel lang.
Door de jaren heen is de invloed uit van verhalen van andere vrouwen en bijvoorbeeld films en documentaires op tv vergroot. Vrouwen krijgen schrikbeelden en angsten aangepraat over de bevalling. Een vrouw zonder training neemt deze verwachtingen mee in haar bevalling en reageert onbewust met angst op de eerste signalen van de geboorte. Dit heeft negatieve uitwerkingen voor het geboorteproces.

Vrouwen leren door HypnoBirthing vooral hier flexibel mee om te gaan en negatieve zaken niet mee te nemen in hun eigen verwachting. De richting die de bevalling op gaat kan verschillen, maar vrouwen leren om te gaan met wat er op hun pad komt. Ook vrouwen die in de eerste instantie sceptisch tegenover HypnoBirthing staan, kunnen leren op deze manier de bevalling in te gaan.
Belangrijk is hoe de geboorte wordt voorgesteld in gedachten. Vrouwen leren te praten, denken en verwachten in termen en beelden van wat ze wel willen. Door middel van zelfhypnose beïnvloeden vrouwen hun bevalling. Tijdens de hypnose kunnen suggesties worden gegeven waardoor de bevalling een mooie ervaring kan zijn.

Hypnose bij Hypnobirthing®

Alle hypnose is zelfhypnose. Wat iemand doet tijdens de hypnose is zijn of haar eigen keuze. Het is vooral niet de bedoeling om ‘als een zombie te bevallen’. Er zijn wel manieren van hypnose waarbij je als het ware los van jezelf komt te staan. Wat ik train is juist om de vrouwen heel erg op hun eigen lichaam, onderbewustzijn en baby af te stemmen. Het luisteren naar je lichaam en de baby en je min of meer af te sluiten voor informatie die niet nuttig is.
Hypnose kan je ervaren op verschillende niveau’s. Dit heeft te maken met de hoeveelheid hersenactiviteit tijdens de ontspanning. Tijdens een normale dag hebben we een hersenactiviteit tussen de 13 en 30 herz en tijdens onze slaap hebben we een hersenactiviteit van 0.5 en 2 herz. Tijdens een hypnobirth is een hersenactiviteit tussen de 2 en de 12 herz. Tussen de 2 en 5 hertz is ideaal! Door je lichaam in deze ontspannen staat te houden kunnen storende gedachten het proces en dus de hormoonhuishouding niet beïnvloeden.

HypnoBirthing en (Geen) pijn?

Hoe komt het dat er vrouwen geen pijn rapporteren tijdens de bevalling? Hierover wordt veel gesproken en gebrainstormd. In een lezing met Irene Veringa werd duidelijk hoe complex deze vraag is.

Pijn is een sensorische en emotionele gewaarwording waarvan de uitkomst van de ervaring samenhangt met emotionele, psychische en sociale factoren. Iedere vrouw rapporteert de ervaring en de sensatie anders. HypnoBirthing® getrainde vrouwen werken aan hun verwachtingspatroon en aan de gedachten die zij hebben rondom de bevalling. Door verwachtingspatroon en gedachten te veranderen, veranderen zij ook de houding waarmee ze een bevalling aangaan. Dit heeft weer tot gevolg dat zij de stresshormomen onder controle houden en hun lichaam de lichaamseigen pijnstilling kan vrijgeven zoveel als nodig. Dit kan verklaren waarom veel HypnoBirthing® getrainde vrouwen geen pijn beleving ervaren. Zij ervaren wel degelijk een verandering aan hun lichaam maar koppelen de sensatie niet aan pijn omdat de verwachting er niet naar is. Door de diepe hypnosestaat laten zij het brein niet toe eerder opgedane verwachtingspatronen aan te wakkeren en blijven zij in het nu.
Het is een training die valt en staat met een goede voorbereiding en een goed trainingsprogramma. Des te beter de voorbereiding des te beter de resultaten.

Mede door de verwachting die HypnoBirthing al bij vele vrouwen creëert is het erg belangrijk je aan te sluiten bij een training die werkt volgens de standaarden van het Hypnobirthing Institute van Mary Mongan.