Inhoud training

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2,5 uur of 4 bijeenkomsten van 3 uur. (Aanstaande) ouders volgen bij voorkeur samen de training.

Zelfhypnose: Zelfhypnosetechnieken vormen het grootste deel van de training. Doel van de zelfhypnose is je volledig te richten op je lichaam en op positieve verwachtingen over de geboorte.

Informatie: De training bevat feitelijke informatie over het vrouwelijk lichaam, de baby, de zwangerschap en het geboorteproces. Ook bespreken we de organisatie van de verloskundige zorg, thuis of in het ziekenhuis. Door kennis kun je regie voeren over je eigen bevalling.

Communicatie: Verloskundigen, gynaecologen en ander medisch personeel zijn nog niet altijd op de hoogte van de uitgangspunten van HypnoBirthing®. Dat kan een spanningsveld geven in de communicatie of op belangrijke keuzemomenten. In de training besteden we aandacht aan manier waarop jij en je partner om kunnen gaan met de medische professional.